section-6c7c018
 • Tilauslomaketta on tarkennettu.
 • Kaikki tilauslomakkeen kentät on täytettävä.
 • Hautauslupa lähetetään ensi tilassa kansliaan, jollei sitä ole tilausta tehdessä.
 • Lähetetään vain säätiön kansliaan, ei krematoriolle.
 • Hautauspaikka mahdollisimman tarkasti tilaukseen.
 • Tilaus on tehtävä ennen arkun tuloa krematoriolle.
 • Uurnan noutopäivämäärää ei voi jättää avoimeksi, vähintään arvio ajankohdasta.
 • Avaimella
 • Hautaustoimistot ja kuljetusliikkeet saavat avaimen kuittausta vastaan
 • Pääsy myös iltaisin ja viikonloppuisin
 • Tallentava videovalvonta
 • Tekniset tilat suljettu ulkopuolisilta aukioloaikana
 • Mahdollista vain kappeleissa, koska erillistä tilaa ei ole.
 • Kylmiötä ei voi käyttää, eikä valohuonetta, ainoaksi paikaksi jää kappeli.
 • Vainajan näyttö tapahtuu kappelissa 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.
 • Hautaustoimiston edustajan on oltava läsnä, koska vahtimestarilla voi olla samaan aikaan myös muita tehtäviä.
 • Siunattua arkkua ei avata.
 • Katafalkit ja kaapit ovat jääneet pois
 • Koko tila on jäähdytetty , + 4 C
 • Säilytyspaikkoja on 50
 • Arkkuja säilytetään telineissä
 • Lattia on pidettävä tyhjänä, koska trukkien on päästävä liikkumaan esteettömästi
 • 4 kylmäsäilytyspaikkaa
 • Vainajien pitkäaikainen säilytys ei ole mahdollista
 • Vastaanotto tapahtuu sähkötrukilla
 • Sähkötrukin käyttökoulutus järjestetään mahdollisimman monelle kuljettajalle
 • Arkkujen säilytys vain telineissä
 • Tilaus on lähetettävä ennen kuin arkku tuodaan.
 • Arkkuun kiinnitetään arkkutarra, joka löytyy kylmiön eteisestä. Ellei arkkutarraa löydy ota yhteys vahtimestariin.
 • Siunattujen arkkujen kukkalaitteet laitetaan eteisen roska-astiaan.
 • Hautaustoimisto vastaa vainajan tietojen oikeellisuudesta Arkun voi tuoda aikaisintaan viikkoa ennen siunaustilaisuutta.
Ei vieraita esineitä arkkuun. Sellaisia ovat esimerkiksi lasi, alkoholi, paristot, palavat nesteet, PVC-muovi, hiilikuitu.
 • Mikäli omaiset haluavat seurata arkun sisäänvientiä se on mahdollista
 • Läsnäolosta on sovittava henkilökunnan kanssa
 • Tyhjien uurnien vastaanotto ja säilytys ovat siirtyneet toimiston puolelle
 • Uurnat rekisteröidään ja nimitarra kiinnitetään uurnaan
 • Uurnan pitää olla käyttövalmis
 • Kappelit ovat auki kaikille uskontokunnille
 • Urkurin palvelut sisältyvät kappelin hintaan
 • Muu ohjelmisto: sovittava urkurin kanssa
 • Jos käytetään omia musiikkitallenteita on hyvä tarkistaa niiden toimivuus ennen tilaisuutta vahtimestarin kanssa.
 • Kukat hävitetään tilaisuuden jälkeen ellei muita ohjeita ole annettu.
 • Kortit ja nauhat voidaan ottaa talteen.
 • Siunaukseen toimitettavat kukat voi antaa vahtimestarille, joka toimittaa ne kappeliin.
 • Vahtimestarille on ilmoitettava tilaisuuteen toimitetuista kukista
 • Kappelin henkilökunta laittaa arkkulaitteen paikoilleen
 • Muualla siunattujen vainajien kukkia emme voi ottaa vastaan (arkkulaitteet sallittuja).
 • Pihalla oleva jäteasema pidetään lukittuna turvallisuussyistä.
 • Uurnat ovat noudettavissa krematorion toimistosta maanantaista lauantaihin klo 9-16
 • On hyvä ilmoittaa etukäteen uurnan noudosta.
 • Kun uurnanlaskuaika on sovittu seurakunnan kanssa siitä on ilmoitettava krematoriolle.
 • Jos omainen sopii itse uurnanlaskusta seurakunnan kanssa on hänen ilmoitettava siitä krematoriolle.
 • Uurna luovutetaan omaiselle tai hautaustoimiston edustajalle
 • Henkilöllisyystodistus on esitettävä
 • Uurnan säilytys on maksuton kuukauden tuhkauspäivästä
 • Säilytyksen hinta:
 • Uurnan säilytys 1 kk veloituksetta, ylimenevästä säilytyksestä veloitetaan erillisen hinnaston mukaan.
Jos halutaan sinetöinti ja sertifikaatti, on tilauksen yhteydessä mainittava asiasta
Normaalissa olosuhteissa uurnan toimitusaika on viikko. Nopeammasta toimituksesta pitää ilmoittaa krematoriolle.
Määräaikainen tuhkaus on mahdollinen, mutta siitä on sovittava erikseen vahtimestarin kanssa.
Jäikö vielä jokin kysymys?
Kanslia (ajanvaraus, tiedotus)
Kanslia (ajanvaraus, tiedotus)

Kanslia on avoinna arkisin 09-16

fiFI