section-7f76010
https://krematorio.fi/wp-content/uploads/hietsu-urut-ikkuna-pillisto-710-580-710x580.jpghttps://krematorio.fi/wp-content/uploads/hietsu-urut-ikkuna-pillisto-710-580-710x580.jpg

Krematoriestiftelsen s.r.

Värderingar och miljöhänsyn

Respekt

Verksamheten sker med respekt för den avlidna och de anhöriga.

Värderingar

Grunden för verksamheten är etiska värderingar och omsorg om miljön.

Lag

Lagar och förordningar respekteras.

Ideell stiftelse

Stiftelsen är ett allmännyttigt samfund som inte eftersträvar vinst.

Öppen för alla religioner

Sandudds kapell och krematorium är öppna för alla trosinriktningar, liksom för konfessionslösa.

Utbildad personal

Personalen har en relevant utbildning för sina arbetsuppgifter.

section-57e63f4

Värderingar och miljöhänsyn

Miljöskydd

Värderingar:

Verksamheten sker med respekt för den avlidna och de anhöriga. Grunden för verksamheten är etiska värderingar och omsorg om miljön. Lagar och förordningar respekteras. Stiftelsen är ett allmännyttigt samfund som inte eftersträvar vinst. Sandudds krematorium och kapell är öppna för alla trosinriktningar, liksom för konfessionslösa. Personalen har en relevant utbildning för sina arbetsuppgifter.

Miljöhänsyn:

Kremering spar resurser och mark för andra ändamål. Krematoriet använder LNG som bränsle. Sandudds krematorium är försett med rökgasrening. Genom filtreringen kan man avlägsna 96-98% partiklar, 96-99% kvicksilver och 98-99,5% dioxiner. Problemavfallet omhändertas av företag specialiserade på detta. Den överskottsvärme som uppstår vid uppvärmning av ugnar och kremering återvinns vid Sandudds krematorium och används för att värma upp byggnaderna. På så sätt kan man minimera behovet av tilläggsuppvärmning.

Vanliga frågor
https://krematorio.fi/wp-content/uploads/hietaniemen-krematoriokappeli-luontoystavallinen-suodatus-uunit-710-580-710x580.jpghttps://krematorio.fi/wp-content/uploads/hietaniemen-krematoriokappeli-luontoystavallinen-suodatus-uunit-710-580-710x580.jpg
sv_SESV