Kolumbariet

Kolumbariet är en förvaringsplats för urnor.

Kolumbariet har öppet från måndag till lördag mellan kl 9 och 16. Vaktmästaren öppnar dörren. Man kan ta in blommor i kolumbariet. Ljus får brännas enbart på plattformen utanför dörren.

sv_SESV