Kapellverksamheten

Prislista för Sandudds krematoriekapell 2023.

Kremering, 305 euro.   

Kapellhyra, stora kapellet 205 euro, lilla kapellet 175 euro.

Tillägg för kremering på bestämd tid, 305 euro.

Förvaring av urna, 1 månad kostnadsfritt, förvaring halvår 50 euro, förvaring ett år 80 euro.

 

Beställningar

Beställningsblanketten är förnyad och finns på våra hemsidor. Den ifyllda blanketten och begravningstillstånd returneras till kansliet, faxnummer 09 - 680 2331 eller som en e-post bilaga. Beställningen bör sändas till kansliet innan vi kan ta emot den avlidna.

Krematoriestiftelsen rs.

 

Blanketter