section-6c7c018

Hietaniemi krematoriekapell priser från 1 februari 2023.

Kapell och krematorieverksamhet

Grundavgift 305 €
Tillägg för kremering på bestämd tid, 305 euro.
Kapellhyra, stora kapellet 205 euro, lilla kapellet 175 euro.
Förvaring av urna, 1 månad kostnadsfritt, förvaring halvår 50 euro, förvaring ett år 80 euro.
sv_SESV