section-ef09f4f

Krematoriestiftelsen s.r.

Sandudds krematorie

Att beställa tid:

Det är enklast att vända sig till en begravningsbyrå, de känner till vilka dokument som behövs och de kan hjälpa till med praktiska arrangemang.

Klockringning:

Klockorna kan ringas före och efter ceremonin. Klockringningen är frivillig.

Parkeringsplats:

Parkeringsplatser finns vid gatan nedanför krematoriet.

section-07f57a1
Ceremonins längd:

En timme har reserverats för ceremonin. Om många deltagare väntas kan det vara skäl att reservera två tider efter varandra.

Kista:

Vi rekommenderar att man anskaffar en kista som lämpar sig för kremering. Begravningsbyrån hjälper att välja en lämplig kista.

Avhämtning av urna:

Eftersom det finns begränsat med utrymme att uppbevara urnor, önskar vi att man avhämtar urnan snarast möjligt. Bisättningen av urnan måste ske inom ett år från kremeringsdagen.

sv_SESV